Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Strefa płatnego parkowania


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

1. Podstawa wprowadzenia SPP w Bytowie


Uchwała Nr XVI/136/2012 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Bytowa oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania - tekst jednolity (Dz. U. Woj. Pom. z  2017 r. poz.655), uchwała nr XLII/437/2018 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Bytowa oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania oraz Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Bytowa oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania (Dz. U. .Woj. Pom. z 2019 r. poz. 3502).

2. Okres obowiązywania SPP strefy: SPP obowiązuje w Bytowie od 16.07.2012 r.
 

3. Pobór opłat:

Opłaty za postój w SPP pobierane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00.
Uiszczenie opłaty dokonuje się przez zakup biletu w parkomacie lub przy użyciu telefonu komórkowego w systemie płatności mobilnych dzięki aplikacji City Park App. Instrukcja obsługi znajduje się na stronie https://www.cityparkapp.pl/.
 

4. Siedziba biura SPP:

77 -100 Bytów, ul. Kardynała Josyfa Slipyja 1
Biuro czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
Kontakt: 59 721 25 84

 

5. Obszar SPP obejmuje następujące ulice Bytowa:

 1. Armii Krajowej
 2. Jana Bauera
 3. Michała Drzymały
 4. Dworcowa
 5. Górna
 6. Hieronima Derdowskiego
 7. Młyńska
 8. Ogrodowa
 9. Podzamcze
 10. Szeroka
 11. Szkolna
 12. Śródmiejska
 13. Wąska
 14. Wojska Polskiego

6. Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych:

 1. za pierwsze pół godziny postoju: 1,20 zł
 2. za pierwszą godzinę postoju: 2,50 zł
 3. za drugą godzinę postoju: 2,70 zł
 4. za trzecią godzinę postoju: 3,00 zł
 5. za czwartą godzinę postoju i każdą następną: 2,00 zł
 6. miesięcznie za miejsce zastrzeżone oznaczone znakiem D-18a „parking miejsce zastrzeżone": 360 zł
 7. miesięczny abonament upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu na całym obszarze SPP: 180 zł
 8. tygodniowy abonament upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu na całym obszarze SPP: 60 zł
 9. służbowy roczny abonament upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu na całym obszarze SPP: 180 zł
 10. abonament roczny mieszkańca upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu w SPP, przy ulicy odpowiadającej miejscu stałego pobytu, mieszkańca strefy: 100 zł
 11. zerowa stawka opłaty dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową uprawniającą do postoju tylko w wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych
 12. abonament przedsiębiorcy (za 1 miesiąc): 100 zł
 

7. Sankcje za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP:

 1. za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 48 zł,
 2. za nieprzedłużenie opłaty za postój pojazdu w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 24 zł,
 3. w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w najbliższym dniu roboczym po tym dniu - obniża się wysokość opłaty dodatkowej do kwoty 36 zł za nieuiszczenie opłaty za postój i do kwoty 18 zł za nieprzedłużenie opłaty za postój.
Zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej wystawia kontroler SPP i umieszcza je za wycieraczką pojazdu.
Zaginięcie zawiadomienia nie zwalnia użytkownika pojazdu (kierowcy) z obowiązku uiszczania opłaty dodatkowej.
Opłatę dodatkową należy uiścić w biurze SPP lub przelewem na konto SPP w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.
 

8. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu

przez upoważnionych przez Burmistrza Bytowa pracowników Urzędu Miejskiego w Bytowie lub pracowników biura SPP w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia w przypadku okazania:
 1. biletu parkingowego wykupionego w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na zawiadomieniu,
 2. ważnego abonamentu tygodniowego, miesięcznego, służbowego lub abonamentu rocznego mieszkańca,
 3. ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej,
 4. aktualnego dokumentu uprawniającego do postoju bez uiszczania opłaty.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 24680
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij